Specialismen

Advocatenkantoor Sarier is een kantoor met ruime ervaring op vrijwel alle rechtsgebieden. Om kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen blijven bieden, ligt de focus op de volgende rechtsgebieden: Verbintenissenrecht & Procesrecht, Ondernemingsrecht & Arbeidsrecht, Incassozaken & Faillissementsrecht. Advocatenkantoor Sarier is ook lid van de Vereniging van Incasso- en procesadvocaten (VIA).

Algemeen Verbintenissenrecht en Procesrecht

Onder dit rechtsgebied vallen alle overeenkomsten die maar te bedenken zijn. Problemen op dit rechtsgebied komen dan ook veelvuldig voor. Iedere keer dat u een overeenkomst met een bedrijf of een particulier afsluit, is sprake van een verbintenis. Eventuele problemen daarover vallen dan ook onder dit rechtsgebied, maar ook mogelijke problemen in de voorbereidingsfase van de verbintenis. Ook bij dit soort problemen biedt Advocatenkantoor Sarier een oplossing en zal graag met u de juridische mogelijkheden bekijken. In sommige gevallen is een procedure onvermijdelijk. In dat geval beschikt het kantoor over een grote expertise op het gebied van het civiele procesrecht.

Ondernemingsrecht & Arbeidsrecht

Ondernemen is handelen en aan bijna iedere handeling zijn juridische consequenties verbonden. Daarbij kan men denken aan alle mogelijke contracten die een bedrijf sluit met leveranciers, afnemers, makelaars, verzekeringsmaatschappijen, etc. Daarnaast is het van belang dat bepaalde bedrijven algemene voorwaarden hanteren indien zij regelmatig met afnemers of opdrachtgevers contracteren; Voor ondernemers is een goede juridische adviseur dan ook een noodzaak, zeker in de huidige maatschappij en complex aan wet-en regelgeving. Het toetsen en opstellen van overeenkomsten en contracten kunt u dan ook met een gerust hart aan ons kantoor overlaten.

Het Arbeidsrecht staat eigenlijk altijd in het middelpunt van de (juridische) belangstelling. Iedereen heeft er mee te maken. De wet- en regelgeving is omvangrijk en soms uiterst gecompliceerd, al was het alleen maar omdat wet- en regelgeving doorlopend veranderen. De belangen zijn voor de betrokkenen vaak aanzienlijk. In het Arbeidsrecht is het van grootste belang dat in een vroegtijdig stadium een strategie wordt bepaald over de te nemen maatregelen. Wij houden ons bezig met het adviseren, begeleiden en procederen ten behoeve van werkgevers, werknemers. Cliënten kunnen rekenen op een snelle, praktische en op maat gesneden dienstverlening bij geschillen op het gebied van ontslag, CAO's, loon, (langdurige) arbeidsongeschiktheid, (non-)concurrentie en relatiebedingen.

Incassozaken & Faillissementen

Elke ondernemer kent het probleem: een klant die (ondanks toezeggingen) niet betaalt. Advocatenkantoor Sarier is gespecialiseerd in incasso's. Advocatenkantoor is lid van de VIA (Vereniging van Incasso en Procesadvocaten). Om te beginnen adviseren wij u bij het nemen van preventieve maatregelen, met als doel het aantal openstaande rekeningen zo klein mogelijk te houden. Gedacht dient hierbij te worden aan het vervaardigen van goede Algemene Voorwaarden, het opzetten van een doeltreffend debiteurenbeleid, het inhoudelijk toetsen van aanmaningsbrieven, enzovoort. Indien uw eigen sommaties niet leiden tot betaling van uw rekeningen, kunnen wij namens u incassomaatregelen treffen. Ter bewaring van uw rechten is het mogelijk om voorafgaand aan de gerechtelijke procedure ook beslag te laten leggen. Daarbij werken wij met solide partners, waaronder deurwaarders en incassobureaus. Ook op het gebied van het insolventierecht bieden wij gespecialiseerde rechtsbijstand aan. Binnen het insolventierecht of ook wel faillissementsrecht genoemd, houden wij ons bezig met advisering van ondernemingen met insolventieproblemen en het aanvragen van faillissementen.