Kantoorgegevens

Bezoekadres:
Elfhuizen 9A
3311VG Dordrecht NL
Postadres:
Postbus 44
  3300 AA Dordrecht NL
Telefoon:
078-6399855
Fax:
078-6399856
Mail:
info@sarier.nl
Website:
www.sarier.nl

Contact

Uw mening:Cliënttevredenheidsonderzoek

Wij willen de kwaliteit van dienstverlening van ons kantoor hoog houden. Cliënten, waarvoor wij een zaak hebben behandeld, vragen wij dan ook na afloop van de werkzaamheden om onderstaand onderzoeksformulier in te vullen. Zo werkt u mee de doelstelling van ons kantoor te bereiken, namelijk het verzamelen van gegevens omtrent de waardering door cliënten van het kantoor, van de werkzame advocaten en van de algehele dienstverlening. Zo kunnen wij erachter komen wat u daadwerkelijk vindt van onze dienstverlening en waar mogelijk te verbeteren zodat zowel onze cliënten als wij daar profijt van kunnen hebben

Klik hier voor het cliënttevredenheidsonderzoek (invoerformulier)

Klachtenregeling:

Ontevreden over onze dienstverlening?
Ons kantoor zal er alles aan doen om U zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat U ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze brochure geeft uitleg wat U dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor wenden tot mr. G. Sarier.

Wij zullen in overleg met U zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat U uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

U treft hier dan ook aan de Klachtenregeling Advocatenkantoor Sarier en het Reglement Geschillencommissie Advocatuur..